Het vervoer van gevaarlijke stoffen

Niet alleen het transport van gevaarlijke stoffen is aan veel belangrijke regels onderhevig, maar ook de opslag ervan. De eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen staan in Nederland in de Basiswet. Dat is een wet die geldt voor het vervoer van de gevaarlijke stoffen over de weg, maar ook met de trein en over het water. Dat zijn voor Nederland extra maatregelen die boven op de Europese regels komen.

vervoer gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Er zijn veel gevaarlijke stoffen die dagelijks vervoerd moeten worden. We gebruiken veel stoffen voor het dagelijkse gebruik die van chemische stoffen worden gemaakt. Daarbij kun je denken aan medicijnen, cosmetische producten, brandstoffen, verf, schoonmaakmiddelen en kunststoffen. De Europese regels zorgen ervoor dat de gevaarlijke grondstoffen veilig vervoerd kunnen worden. Voor het vervoer van de gevaarlijke stoffen worden er eisen gesteld aan de vervoermiddelen (tankwagens, reservoirwagens en schepen) de verpakkingen en de chauffeurs. Chauffeurs voor het vervoeren van de gevaarlijke stoffen hebben speciale diploma’s nodig en moeten altijd de juiste vervoersdocumenten bij zich hebben. Ook moet de etikettering van de gevaarlijk stoffen op de juiste manier zijn aangebracht. Gevaarlijke stoffen moeten voorzien van gevarensymbolen en andere waarschuwingen op de etiketten. Zo kunnen de chauffeurs, de verwerkers van de producten, maar ook de consumenten zien aan welke risico’s de producten onderhevig zijn.

vervoer gevaarlijke stoffen

De belangrijkste regels voor het vervoer van de gevaarlijke stoffen.

In de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn de regels opgenomen om ze veilig te kunnen vervoeren. Er zijn er ook nog speciale regels voor het vervoer over de weg, het water en het spoor. Of de regels goed worden nageleefd, wordt gecontroleerd door de Inspectie. Deze controleert de vervoerders van de gevaarlijke stoffen. Om gevaarlijke stoffen te kunnen en mogen vervoeren moet de vervoerder zich houden aan de belangrijke eisen die gesteld worden. Dat wordt gedaan om ernstige ongelukken te voorkomen. In Nederland is het transport van gevaarlijke stoffen goed geregeld. Je hoort bijna nooit dat er ongelukken zijn gebeurd tijdens het transport van gevaarlijke stoffen.